הגדל תמונה הגדל תמונה הגדל תמונה הגדל תמונה הגדל תמונה הגדל תמונה הגדל תמונה

תמ"א 38

ירון טיבט חברה לבנייה היא חברה קבלנית ויזמית אשר מבצעת בניינים לפי תמ"א 38 במיקומים נבחרים בעיר תל אביב

כיום אנחנו מבצעים מספר פרויקטים אשר נמצאים בשלבי בנייה, המשותף ביניהם הוא שיפור אדיר באיכות החיים של הדיירים והשבחת שווי הנכס בעשרות אחוזים וללא כל הוצאה כספית מצד הדיירים.

 • שטח הדירה החדשה: יהיה בדרך כלל גדול משטח הדירה הקיימת (כולל מרפסות סגורות) בתוספת מטרים שנקבעת לפי זכויות הבניה בכל פרויקט.
 • עליית קומה: כל בעל דירה יקבל דירה חדשה בקומה אחת גבוהה מהקומה הנוכחית בה הוא גר כיום.
 • מרפסת שמש: לכל דירה תבנה מרפסות שמש בגודל ככל שניתן לפי זכויות הבניה במגרש.
 • חניה: לכל דירה תוצמד חניה תת קרקעית אחת או שתיים במידת האפשר.
 • המפרט: דירות הדיירים יבנו במפרט עשיר ויוקרתי וזהה למפרט דירות היזם.
 • מעלית: 6 נוסעים חדשה ויוקרתית עם נגישות לנכים, עיצוב פנים המעלית יבחר בשיתוף הדיירים.
 • שכ"ד חלופי: כל בעל דירה יקבל פיצוי שכ"ד למשך כל תקופת הבניה.
 • העברת הדירה: העברת תכולת הדירה הלוך וחזור עבור כל דייר ודייר תהיה על חשבון החברה היזמית.
 • תשלום מלוא ההוצאות והמיסים: אנחנו אחראיים לכל עלויות התכנון, הבניה, המיסים והאגרות בגין ביצוע הפרויקט.
 • עו"ד ומפקח מטעם הדיירים: על חשבון היזם.

עם פנייתכם מומחה מטעמנו יבדוק את סל הזכויות התכנוניות ופרטי החלקה הרלוונטיים.

לפי מסקנות הניתוח נעביר הצעה ראשונית שבה יהיה פרוט של האפשרויות והתמורה לדיירים.

על בסיסה של ההצעה ובהינתן שישנה הסכמה עקרונית בין בעלי הדירות ללכת לכיוון של פרויקט מסוג זה, נקיים פגישה בין נציגי הבניין לירון טיבט, אדריכל והצוות למטרת היכרות והסבר על התהליך.

שלב התכנון וחתימת ההסכם

עם קבלת הסכמת בעלי הזכויות בבניין לפרויקט נכין מפרט מלא של עבודות הבנייה, נבצע הדמיה באיכות גבוהה של הבניין הגמור ונכין את תוכניות הדירות החדשות. התאמות ותיקונים יעשו בשיתוף בעלי הדירות עד שנגיע לתוצאה הרצויה.

בשלב הבא ולצורך עריכת ההסכם יפגשו עורך דין של הדיירים עם עורך הדין שלנו לצורך הכנת חוזה מחייב בינינו אשר יפרט בין השאר את תנאי העסקה על כל שלביה, הביטוחים, הערבויות וכו'

הפרויקטים שלנו מנוהלים בדגש על הפרטים ובזמינות מלאה לכל צורך או בקשה של בעלי הדירות האדריכלים והמהנדסים.

התחדשות עירונית פינוי ובינוי תמ"א 38

תמ"א 38/1 – חיזוק מבנים קיימים ותוספת בנייה

בשנת 2005 קיבלה תוקף תמ"א 38 – שהיא תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. מטרת התכנית היא לעודד חיזוק בניינים ישנים באמצעות הענקת זכויות בנייה חדשות המאפשרות תוספת בנייה על גג הבניין, הרחבת דירות קיימות ואף סגירת קומת עמודים מפולשת. הרעיון הבסיסי בתמ"א 38 הוא לאפשר לבעלי הדירות להתקשר עם חברה קבלנית שתחזק את הבניין ותשפץ אותו מן המסד ועד הטפחות בתמורה לזכויות הבנייה שיאפשרו הקמת דירות חדשות.

מי זכאי לביצוע תמ"א 38

מבנים שנבנו אחרי ה-1 בינואר 1980 ואשר מסיבה כלשהי אינם עומדים בתקן, התוכנית תחול עליהם.

יש לזכור שבמקרה של תמ"א 38/1 נדרשת הסכמה של 60% לפחות מדיירי הבניין לביצוע התוכנית

תיקון 38/2 – הריסת מבנים קיימים ובניית מבנה חדש.

חמש שנים לאחר פרסום תמ"א 38/1, בפברואר 2010 אושר התיקון השני לתכנית (תמ"א 38/2) ע"י הממשלה ובמסגרתו שינוי דרמטי מרכזי: במקום רק לחזק בניין קיים נגד רעידות אדמה, ניתן יהיה מעכשיו גם, להרוס אותו ולהקים במקומו מבנה חדש!

תיקון זה תוקן, לאור העובדה שרק מספר  פרויקטים מצומצם בוצעו בפועל עד אז, והיה צורך לעודד יזמים ולהוסיף תמריצים.

במקרה של תמ"א 38/2 (פינוי בינוי) נדרשת הסכמה של לפחות 80% מדיירי הבניין

הבשורה המשמעותית ביותר במסגרת התיקון השני היא האפשרות להרוס את הבניין הקיים ולשמור על כל זכויות הבנייה שניתן היה לקבל על פי הוראות תמ"א 38.

ברוב רובם של המגרשים יצר העדכון תוספת זכויות ואפשרות להגדיל את שטחי הדירות כמו גם תוספת של קומות.

להלן עיקרי המפרט הטכני אותו אנחנו מציעים בפרויקטים תמ"א 38/2 שלנו:

 • בניין חדש בסטנדרט גבוה עם לובי מפואר.
 • עמידה בכל התקנים הרלוונטיים. (רעידות אדמה, כיבוי אש, חברת החשמל וכו')
 • בעלי הדירות מקבלים דירות גדולות יותר מהדירות הקיימות לפי מדידה של מודד מוסמך.
 • תוספת ממ"ד לכל דירה.
 • תוספת מרפסת שמש לכל דירה באם מתאפשר.
 • חניה פרטית לכל דירה באם זה מתאפשר.
 • מעלית 6 נוסעים חדשה ויוקרתית עם נגישות לנכים, עיצוב פנים המעלית יבחר בשיתוף הדיירים, באם מתאפשר.
 • גינה יוקרתית ופיתוח סביבתי.
 • ובלה: החברה תממן לדיירים את פינוי תכולת הדירה והחזרת תכולת הדירה לדירה החדשה.
 • ככל הניתן הדירה החדשה תהיה בעלת אותם כיווני אוויר כמו הדירה הנוכחית.
 •  הדירה החדשה תהיה בקומה אחת גבוהה יותר מהדירה הנוכחית
 • החברה תעניק לבעלי הדירות שירותי עיצוב פנים.
 • עורך דין: יוקצה עורך דין שייצג את דיירי הבניין על חשבון החברה.
 • תינתן ערבות חוק מכר לכל דייר.
 • תינתן ערבות לצורך הבטחת תשלום דמי השכירות.
 • מענה ויחס אישי בכל שלבי התהליך.